Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) tartalmazza kornyezetiblog.net honlap üzemeltetése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A weboldal használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a Szolgáltatás nyitóoldalán.

Fogalmak:

 • látogató: az a személy, aki a weboldal tartalmát valamilyen böngészőprogram segítségével megtekinti
 • felhasználó: olyan személy, aki személyes adatokat (pl. név, email cím) megad olyan célból, hogy hozzáférhessen többlet-szolgáltatásokhoz
 • webhely: a kornyezetiblog.net honlap, és annak alodalai A más doménen található információk, illetve más webhelyek kívülről beépülő moduljai nem tartoznak a webhely fogalma alá.
 • üzemeltető: a honlap üzemeltetője

Az adatkezelő személye:

A webhely üzemeltetésével összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az Üzemeltető az adatkezelő, és nem vesz igénybe adatfeldolgozót. Az Üzemeltető által kezelt személyes
adatokat kizárólag az Üzemeltető ismerheti meg. A webhely látogatóira és felhasználóira vonatkozó adatok az Üzemeltető tárhelyein kerülnek tárolásra.

Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás:

A weboldal személyes adatok megadása nélkül is látogatható. Amennyiben kérdése merülne fel, melyet a kapcsolati űrlapon keresztül tud feltenni, az Üzemeltető csak bizonyos adatok megadása esetén tudja szolgáltatni. A Webhelyen a következő adatok kerülnek letárolásra feliratkozás, illetve a kapcsolati űrlap kitöltése esetén:

 • Feliratkozási név
 • e-mail cím

A felhasználó elfogadja, hogy ezen adatok meg nem adása esetén nem férhet hozzá a webhely teljes információtartalmához.

Honlap-látogatottsági adatok és Cookiek kezelése:

A honlap látogatása során technikai adatok keletkeznek, amelyeket az oldal felhasználhat dinamikus oldalak előállításához és statisztikai adatok képzéséhez. A felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP-címei a honlap látogatottsági adatok generálása, a honlap tartalmának fejlesztése, működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A naplófájlokról statisztika készül. A naplózás továbbá a Google Analytics nevű webanalitikai szoftverrel is végbemegy. A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepíthet a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a honlap tartalmának fejlesztése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

 • beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén,
 • a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.

E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhető el.

Piackutatási és reklámhely hatékonysági céllal a weboldal által felhasznált reklámközvetítő szolgáltatások (pl. Google Adsense) is telepíthet cookie-kat a felhasználó számítógépére.
Ezek a cookie-k nem tartalmaznak olyan adatot, amely alapján a felhasználó személyét azonosítani lehetne, célja mindössze a felhasználói élmény javítása és a hirdetések precízebb
pozicionálása. A Google AdSense adatvédelmi nyilatkozata: http://www.google.com/privacy_ads.html

Az adatkezelés célja:

Az felhasználói adatok kezelése több célt szolgálhat:

 • kapcsolattartás megkönnyítése a felhasználókkal csoportos email-ek és/vagy sms-ek formájában
 • direkt marketing: a felhasználó előzetes hozzájárulása alapján

A felhasználó / feliratkozó a regisztrációját bármikor törölheti vagy módosíthatja a számára erre a célra biztosított webhivatkozások segítségével.
Amennyiben a regisztráció törlését vagy módosítását technikai ok akadályozza, úgy email-ben vagy telefonon tájékoztathatja az oldal üzemeltetőit. Az aktuális elérhetőségek az oldal „kapcsolat” menüpontjában találhatók.

Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései:

Az Üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával az Üzemeltető kezelésébe került adatokra. Az egyes személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:

 • A Szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az Üzemeltető jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az
  egyes felhasználók adatainak felhasználásával.
 • A Szolgáltatás meghatározott részeit (például reklámok megjelenítése, látogatottsági statisztikák készítése) az Üzemeltető adott esetben szerződéses partnereivel (alvállalkozóival) is végeztetheti. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen szerződéses partnerek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhetnek. Mindemellett az ilyen szerződéses partnert titoktartási kötelezettség terheli. Ezen szerződéses partnerek az önkéntesség elvének megfelelően csak az egyes felhasználók hozzájárulásával saját jogukon és saját céljaikra is gyűjthetnek felhasználói adatokat, a jogszabályoknak és az adott személy vagy társaság saját adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően.
 • Az Üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

Adatbiztonság:

Bár az Üzemeltető az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására, nem garantálja, hogy a felhasználók a Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a Szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Felelősség:

Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, az Üzemeltető megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése, illetőleg a jogi úton történő felelősségre vonás érdekében.

Az oldalon linkek találhatók egyéb olyan weblapokra, amelyek tekintetében az adatkezelés szabályai eltérhetnek a mi honlapunkon irányadó szabályoktól. Például ha egy hirdetésre kattint, az átirányíthatja Önt egy másik weblapra. A fenti csoport magában foglalja a hirdetők, a csatorna támogatói, vagy a logónkat közös márkahasználati szerződés alapján használó más partnerek linkjeit is. A látogatóknak javasolt ezen oldalak adatvédelmi szabályzatát áttanulmányozni, mivel mi nem vállalunk felelősséget az ezen oldalakon a látogató által közölt és az oldalak által összegyűjtött adatok és információk kezeléséért, illetve ezen adatkezelésre nem rendelkezünk befolyással.

Módosítás:

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében az Üzemeltető a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi a Szolgáltatás nyitóoldalán.