A környezetvédelmi tervfejezet elkészítése abban az esetben szükséges a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó engedélyeztetés részeként, amikor a tervezett tevékenység, vagy létesítmény nem tartozik a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy 2. melléklete alá, illetve amennyiben az előzetes vizsgálati eljárás eredményeként a hatóság nem rendelte el környezeti hatásvizsgálat lefolytatását.

A környezetvédelmi tervfejezet tartalma zajvédelmi szempontból kötött, a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a 2. számú melléklete szabályozza, azonban az egyéb környezeti elemek vonatkozásában kevésbé részletesen definiált.

Talán erre vezethető vissza, hogy a piacon a néhány oldalastól a 60-70 oldalas környezetvédelmi tervfejezetig széles a skála. Meg kell itt említeni, hogy a tervezett beruházás jellege is befolyásolhatja a dokumentum tényleges tartalmát. (egy lakóház környezetre gyakorolt hatásai kisebbek, mint egy kisebb ipari létesítménynek).

A Magyar Mérnöki Kamara többek között a környezetvédelmi tervfejezet tartalma kapcsán javaslatot adott ki 2017-ben. A javasolt tartalom ezen a linken érhető el. A környezet és természetvédelmi fejezet javasolt tartalma a 279. oldaltól kezdődik. A javasolt tartalmat áttekintve látható, hogy a kamarai ajánlás figyelembevételével a feltételezhető környezetvédelmi hatások részletes ismertetése a cél.

Persze lehet azt mondani, hogy ez egyes esetekben csak öncélú túldimenzionálása a feladatnak, de gondoljuk át az alábbi lehetőségeket:

  • egy zajosabb elszívó, vagy klíma a zajvédelmi határérték túllépését és folyamatos vitát generálhat
  • egy nem megfelelően kialakított kémény, vagy egyéb elszívó füsttel, porral, oldószerrel teríti be a környezetet
  • nem szándékoltan, de egy természetvédelmi terültre tervezzük kialakítani épületünket, ami a beruházást meghiúsíthatja, vagy megnehezítheti
  • a területről a csapadékvíz elvezetése nem lehetséges közmű hiányában, viszont a szikkasztás problémát jelent egy vízbázis érintettsége miatt
  • a megvásárolt területen korábbi tevékenység miatt szennyezés található, mely az adás-vételnél nem került tisztázásra.
  • a használatbavétel során a környezetvédelmi hatóság nem megfelelőnek találja a hulladékgyűjtőhely kialakítását így hozzájárulását megtagadja, vagy feltételekhez köti

A fenti felsorolás csak néhány olyan esetet szemléltet, ami a megfelelő mélységben kidolgozott környezetvédelmi fejezetben kivédhető lenne, elhanyagolásuk esetén azonban bírságolást vonhat maga után. Erre tekintettel javaslom az engedélyeztetés részeként a környezetvédelmi megfontolásokat is komolyan venni.