Új platform a környezetvédelmi engedélyeztetésben

Új platform alkalmazása válik szükségessé a jövőben egyes környezetvédelmi eljárások esetében. Ilyen a 2021.01.01-vel módosult 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet által szabályozott környezetvédelmi engedélyeztetések is, mint az előzetes vizsgált, vagy a környezeti hatásvizsgálat, illetve egyéb eljárások. A jogszabály módosítása szerint a hatóság elektronikus űrlapot alkalmaz, amelyet a honlapján közzétesz. Az elektronikus űrlap használatát egyelőre a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal írja elő kötelezően, de a platform használata a jogszabályi előírások figyelembevételével a későbbiekben minden eljárás esetében kötelező lesz az alábbi eljárásokban (illetve ha a jogszabályok módosulnak, akkor egyéb eljárásokban is):

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivataltól kapott információk szerint, mivel a platform az iktatási rendszerrel össze van kapcsolva, így az eljárás csak a platformon keresztül indítható, míg a későbbi kapcsolattartásra továbbra is rendelkezésre áll az Epapír rendszer (bár jellemzően egy platform szokott rendelkezésre állni a kapcsolattartásra, így ez a későbbiekben módosulhat).

A platformokon a létesítmény és a projekt főbb adatait, egyes esetekben a dokumentációt készítő szakértő adatait szükséges megadni. Emellett egyes esetekben a különböző fejezetekhez tartozó mellékleteket külön dokumentumonként szükséges feltölteni. Tapasztalat szerint a feltölthető fájl mérete kisebb, mint az Epapír rendszeren meghatározott 24 MB érték.

A platformot koncepció szerint az Ügyfélként rögzítendő gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban rögzített hivatalos képviselője, vagy az ügyindításra Rendelkezési Nyilvántartásban rögzített meghatalmazással rendelkező személy töltheti ki, és nyújthatja be, de a platform kommunikációja a CÉGKAPUVAL, és a Rendelkezési Nyilvántartási Rendszerrel még nem zökkenőmentes, így papír alapú meghatalmazás is feltölthető (a Cégjegyzék szerint képviseletre jogosult személy – önálló képviselet esetén – vagy személyek –  együttes képviselet esetén – aláírása, a meghatalmazott aláírása és 2 tanú aláírása szükséges).

Mivel, ahogy fentebb említettem, a platform jelenleg még nincsen minden környezeti hatóságnál használatban, illetve figyelembe véve, hogy jelenleg csak a környezetvédelmi és levegőtisztaság-védelmi engedélyeztetésekre került kidolgozásra űrlap, ezért javaslom időközönként meglátogatni az Új beadvány kitöltése oldalt, ahol a Környezetvédelem címszó alatt találhatók az aktuális űrlapok.