Az alábbiakban a Hatástáv modellező szoftver alkalmazására teszek javaslatokat.Az alábbiakban a pontforrás engedélyeztetéshez szükséges számítások elkészítéséhez szükséges lépésekre fókuszálok. Az egyéb funkciók (vonalforrás, területi forrás, bűzforrás) megismerését a kedves látogatóra bízom.

A szoftvert a Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának munkatársai készítették Non-profit céllal.

A szoftver letölthető erről a linkről, illetve a telepítéshez javaslom letölteni a használati utasítást erről a linkről.

A letöltést, telepítést és a program elindítását követően a pontforrás menüpontra kell kattintani, sorrendben az alábbiakat kell kitölteni:

 • A projekt címe: Megadása kötelező, alapvetően bármi lehet, de ha többször van használva a szoftver, akkor érdemes valamilyen beszédes nevet megadni.
 • Átlagolási idők: PM10 kivételével mindig az órás értéket kell megjelölni, míg PM10 esetében a 24 órásat.
 • Eredő terheltségek: A háttérterhelés értékét az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat adataiból lehet legyűjteni, a legfrissebb dokumentumot, illetve a legközelebbi mérőállomást figyelembe véve. A táblázatos adatok először az órás, majd a 24 órás átlagolási idejű értékeket adják meg. Ennek megfelelően kell a rádiógombot kiválasztani.
 • Fizikai kéménymagasság: Az értéket a terepszinttől, és nem a tetőtől kell megadni.
 • Kilépési sebesség [m/s], vagy térfogatáram [köbméter/óra]: A kilépési sebesség a térfogatáramból számítható (térfogatáram/kibocsátási felület/3600), vagy méréssel határozható meg, így a térfogatáram meghatározására adok egy javaslatot tüzelőberendezések esetén: Tüzelőberendezés fűtési teljesítménye (kW)/tüzelőberendezés hatásfoka x 3,6/34-vel, ahol a 3,6 a kW/MJ átszámítás szorzó tényezője, míg a 34 a földgáz átlagos fűtőértéke. Egyéb források esetén az elszívó ventilátor térfogatárama közelítőleg megegyezik a pontforrás térfogatáramával.
 • Kilépési átmérő, vagy keresztmetszet: A keresztmetszet körszelvényű kémény esetén az átmérőből adódik: átmérő/2 a négyzeten x PI négyzet, vagy téglalap keresztmetszetű forrás esetén a gyök alatt (egyik oldal hossza a négyzeten+másik oldal hossza a négyzeten) összefüggés használható az átmérő, és (egyik oldal hossza x másik oldal hossza) összefüggés használható a felület meghatározásához.
 • Füstgáz/véggáz hőmérséklete: Kazán esetén a gépkönyvből szerezhető meg közelítő módon ez az adat. Egyéb elszívásoknál a kapcsolódó technológiai lépés hőmérséklete határozza meg. Pl. helyiség elszívás esetén a helyiség hőmérséklete.
 • Környezeti levegő hőmérséklete: Az átlagos középhőmérséklet kapcsán az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) honlapja nyújthat információkat. Emellett havi bontású adatok elérhetőek a Meteoblue honlapján (a település neve módosítható a lap tetején található menüben)
 • Stabilitási index: Magyarországi viszonyok között a 6-os, normális érték a legjellemzőbb.
 • Felületi érdesség: A legördülő menüből egyértelműen kiválasztható a megfelelő érdessége a környezetnek.
 • Átlagos szélsebesség: A jellemző szélsebesség kapcsán szintén az OMSZ adatai, illetve a Meteoblue adatai alkalmazhatók. A Meteoblue esetében a szélrózsa adatok kigyűjtése és átlagolása vélelmezhetően pontosabb adatot szolgáltat. A kigyűjtéshez az adott szélirányra kell menni az egérrel, így az adott irány és sebesség gyakoriságok (órák száma) kigyűjthetők, és a gyakorisággal súlyozva az átlag meghatározható.
 • A vizsgálandó légszennyező anyag: Földgáz üzemű tüzelőberendezés esetében a CO, NOx és NO2 koncentráció számítása szükséges. Mivel kibocsátási jellemző csak NOx-re áll rendelkezésre, egyszerűsítéssel élve 0,8-as szorzó alkalmazható az NO2 vonatkozásában (részletes számításhoz komolyabb szoftverek alkalmazása szükséges). Egyéb tüzelőanyag esetében felmerül az SO2, és szilárd anyag kibocsátás is, illetve más jellegű forrás esetében a technológiából adódó szennyezők.
 • 1 órás (PM10 esetében 24 órás) határérték: Az egészségügyi határértékeket a 4/2011 (I. 14.) VM rendelet 1. melléklete, illetve 2. melléklete tartalmazza.
 • Szennyezőanyag kibocsátás: Amennyiben gyártói, vagy gépkönyvi adatként rendelkezésre áll, mg/m3-ben meghatározott koncentrációt szorozni kell a térfogatárammal, majd osztani 1000-vel. Földgáztüzelésű kazánok esetében, ha egyéb adat nem áll rendelkezésre, közelítésként alkalmazható 20 mg/m3 CO-ra, és 40 mg/m3 NOx-ra, amiből 32 mg/m3 adódik NO2-re.
 • Alap levegőterheltség: A használható adatforrás az eredő terheltség pontnál lett megadva.
 • A vizsgálandó távolság: Átlagosan 1000 méter megfelelő lehet.

A fenti adatok felvitelét követően a számítások/projekt futtatása paranccsal végrehajtható a számítás. Az eredmények kitérnek a maximális koncentrációra, illetve a 3 kritérium szerinti hatásterület kiterjedésére. A hatásterület térképen is megjeleníthető a Google Earth szoftver alkalmazásával, amiből a helyjelző hozzáadása paranccsal lehet meghatározni a tervezett forrás szélességi és hosszúsági koordinátáit.

A számítási eredményeket fel lehet használni a levegőtisztaság-védelmi engedély iránti kérelem elkészítéséhez.